МИКРОБИОЛАБ

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория (СМДЛ)

Напред

МИКРОБИОЛАБ

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК)

Напред

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория (СМДЛ)

„Микробиолаб“ е самостоятелна медико-диагностична лаборатория. Дейността ѝ е базирана на Медицинския стандарт по Клинична микробиология и правилата за добра медицинска практика. При нас можете да направите своите клинико-микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания.

Основно направление в дейността на СМДЛ „Микробиолаб“ е не само етиологичното диагностициране на различни инфекциозни болести, но и контролът върху чистотата и качеството на водите за пиене чрез санитарно-микробиологични изследвания и тестове за легионела.

Наша грижа е контролирането на реализираните мерки за стерилизация и дезинфекция на водоемите.

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК)

ЛИК е Орган за Оценка на Съответствието (ООС), акредитиран в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, със Сертификат за акредитация регистриран от ИА БСА под №221 ЛИ, от 29.12.2020г., валиден до 29.12.2024г.

В обхвата на Лабораторно Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ „Микробиолаб“ са включени микробиологични изследвания на готова храна, смивки и отривки от контактни повърхности, както и микробиологични и физико-химични изследвания на проби питейна вода, лед, подземни и повърхностни води, както и от плувни басейни. Новия Сертификат и Заповед за пълния обхват на Акредитация можете да намерите в рубриката ЗА ЛИК.

В своята дейност специалистите и ръководството на ЛИК спазват стриктно принципите на добрата лабораторна практика (GLP), изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, тези на Акредитиращия орган – ИА БСА, изискванията на нашите клиенти, както и нормативната уредба в областта на изпитванията, които извършват.

набори

Изцяло подготвени набори за изследване

автоматична

Напълно автоматична обработка на теста

резултат

Бърз резултат - до 90 мин.

Точна

Точна диагноза - при припокриващи се симптоми

изследвания

Микробиологични изследвания

В СМДЛ “Микробиолаб” правим микробиологично диагностициране на различен тип инфекции, базирано на изследване на урина, серуми и секрети – гърлени, храчки, носни, ушни, очни и от рани, уретрални и простатни, цервикални и вагинални.

Паразитологични

Паразитологични изследвания

Извършваме паразитологични изследвания за чревни паразити, кучешка тения (ехинококоза), токсоплазмоза и бременност, урогенитална трихомоназа и др.

Серологични

Серологични тестове

В нашата медико-диагностична лаборатория можете да поискате серологично изследване за Бруцелоза; за причинители на Гилен Баре синдром, реактивен артрит, кампилобактер, йерсиния ентероколитика (y. enterocolitica О3 и О9) и др.

Санитарно-микробиологични изследвания

В лабораторията се извършват санитарно-микробиологични изследвания на работни повърхности, ръце, готови ястия, водни проби от плувни басейни и питейна вода, както и изследване на вода от душове и водопроводни системи за Legionella.

Последни новини

АНКЕТА ЗА КЛИЕНТСКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

ОНЛАЙН ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ