Анкета клиентска удовлетвореност

* Задължителни полета

  Наименование на фирмата /име на лицето, което попълва анкетата *

  Вашият e-mail *

  1. Доволни ли сте от начина на приемане на пробите за изпитване и имате ли препоръки? *

  2. Имали ли сте случай на некоректно отношение от наша страна при изпитване и при прием на проби? *

  3. Получавате ли пълна информация по отношение на срока за изпитване? *

  4. Има ли според Вас случаи на изпитвания, забавени по вина на лабораторията? Ако отговорът е да-кога и при какви обстоятелства? *

  5. Има ли случаи, при които са се породили съмнения за прецизността на извършените изпитвания и стойностите на получените резултати? *

  6. Своевременно ли сте информирани за въвеждането на нови методи за изпитване? *

  7. Имате ли препоръки за въвеждане на нови методи за изпитване? Посочете какви. *