Санитарно-микробиологични изследвания

В лабораторията се извършват санитарно-микробиологични изследвания на работни повърхности, ръце и готови ястия, водни проби от плувни басейни и питейна вода, както и изследване на вода от душове и водопроводни системи за Legionella.

№ по редВид на изпитванеАкредитацияМетоди за изпитване
(стандарт)
Цени
лева
І. Микробио-логични показателиВода питейна и лед, води повърхностни, подземни
Общ брой микроорганизми при 22 С при 36 СДАБДС EN ISO 62228,00
 КолиформиДАБДС EN ISO 9308-114,00
БДС 17336, т.6.214,00
Фекални колиформиДАБДС 17336, т.6.313,00
Eшерихия коли (Еsherichia coli)ДАБДС EN ISO 9308-113,00
Чревни ентерококиДАБДС EN ISO 7899-224,00
Клостридиум перфрингенсДАБДС EN 26461-225,00
Псеудомонас аеругинозаДАБДС EN ISO 1626624,00
ЛегионелаДАБДС EN ISO 11731-270,00
Води от плувни басейни/за къпане
Общ брой микроорганизми при 36 СДАБДС EN ISO 62228,00
Общ КолититърДАБДС 17335, т.7.2.110,00
Ешерихия колититърДАБДС 17335, т.7.2.210,00
Ентерококов титърДАБДС 17335, т.821,00
Стафилококов титърДАБДС 17335, т.920,00
ЛегионелаДАБДС EN ISO 11731-270,00
II. Физико-химични показателиВода питейна и лед, води повърхностни, подземни
Активна реакция (рН)ДАБДС 3424, т. 15,00
ДАБДС 17.1.4.275,00
Окисляемост (перманганатна)ДАБДС 341310,00
Твърдост (обща)ДАБДС 377515,00
Амониев йонДАМБЛ – 110,00
Свободен хлорДАМБЛ -25,00
ХлоридиДАМБЛ -310,00
НитратиДАМБЛ -410,00
НитритиДАМБЛ -510,00
СулфатиДАМБЛ -710,00
ФосфатиДАМБЛ -810,00
ЖелязоДАМБЛ -915,00
МанганДАМБЛ -1215,00
Химична потребност от кислород (ХПК)ДАМБЛ -1315,00
ЕлектропроводимостНЕМБЛ-1415,00
МътностНЕМБЛ -1510,00
Cъдържание на разтворен кислородНЕМБЛ -1820,00
Суспендирани веществаНЕМБЛ -1910,00
ЦвятНЕБДС 84515,00
МирисНЕБДС 84515,00
ВкусНЕБДС- 84515,00
IIІI. Проби от повърхности, свързани с храни и фуражи и тяхната преработка.Смивки и отривки от контактни повърхности
Общ брой микроорганизмиДАБДС EN ISO 4833-17,00
КолиформиДАISO 48327,00
Коагулазо-положителни стафилококиДАБДС EN ISO 6888-120,00
Listeria monocytogenesДАБДС EN ISO 11290-125,00
СалмонелаДАБДС EN ISO 6579-130,00
ІV. Храни готови за консумацияХрани
Общ брой микроорганизмиДАБДС EN ISO 4833-115,00
КолиформиДАISO 483224,00
Коагулазоположителни стафилококиДАБДС EN ISO 6888-124,00
Listeria monocytogenesДАБДС EN ISO 11290-125,00
 СалмонелаДАБДС EN ISO 657930,00

СМДЛ
Микробиолаб ЕООД

предлага кръвен тест за количествено определяне на антитела за COVID-19 по метода ELISA
/SARS-CoV-2 IgG/