Санитарно-микробиологични изследвания

В лабораторията се извършват санитарно-микробиологични изследвания на работни повърхности, ръце и готови ястия, водни проби от плувни басейни и питейна вода, както и изследване на вода от душове и водопроводни системи за Legionella.

№ по редВид на изпитванеАкредитацияМетоди за изпитване
(стандарт)
Цени
лева
І. Микробио-логични показателиВОДА питейна; води от плувни басейни; води повърхностни, подземни
Общ брой микроорганизми при 22 С при 36 СДАБДС EN ISO 62229,00
 КолиформиДАБДС EN ISO 9308-114,00
БДС 17336, т.6.214,00
Фекални колиформиДАБДС 17336, т.6.314,00
Eшерихия коли (Еsherichia coli)ДАБДС EN ISO 9308-114,00
Чревни ентерококиДАБДС EN ISO 7899-225,00
Сулфитредуциращи анаероби – (Clostridia)ДАБДС EN 26461-226,00
Псеудомонас аеругинозаДАБДС EN ISO 1626625,00
ЛегионелаДАБДС EN ISO 11731-270,00
Води от плувни басейни
Общ брой микроорганизми при 36 СДАБДС EN ISO 62229,00
Общ КолититърДАБДС 17335, т.7.2.111,00
Ешерихия колититърДАБДС 17335, т.7.2.211,00
Ентерококов титърДАБДС 17335, т.822,00
Стафилококов титърДАБДС 17335, т.921,00
ЛегионелаДАБДС EN ISO 11731-270,00
II. Физико-химични показателиВоди за пиене и плувни басейни
Активна реакция (рН)ДАБДС 3424, т. 18,00
ДАБДС 17.1.4.278,00
Окисляемост (перманганатна)ДАБДС 341315,00
Твърдост (обща)ДАБДС 377515,00
Амониев йонДАВЛМ – 112,00
Свободен хлорДАВЛМ -28,00
ХлоридиДАВЛМ -320,00
НитратиДАВЛМ -412,00
НитритиДАВЛМ -512,00
СулфатиДАВЛМ -712,00
ФосфатиДАВЛМ -812,00
ЖелязоДАВЛМ -916,00
МанганДАВЛМ -1216,00
Химична потребност от кислород (ХПК)ДАВЛМ -1320,00
ЕлектропроводимостДАВЛМ-1415,00
МътностДАВЛМ -1515,00
Cъдържание на разтворен кислородНЕВЛМ -1820,00
Съдържани на общ въглеродНЕВЛМ -1920,00
Съдържание на силициев диоксидНЕВЛМ -2015,00
ЦвятНЕБДС 84518,00
МирисНЕБДС 84518,00
ВкусНЕБДС- 84518,00
IIІI. Проби от повърхности, свързани с храни и фуражи и тяхната преработка.Проби от повърхности, смивки и отривки
Общ брой микроорганизмиДАБДС EN ISO 4833-18,00
Колиформи /Еsсherichia coli/ДАISO 4832:20068,00
Коагулазо-положителни стафилококиДАБДС EN ISO 6888-1/А121,00
Listeria monocytogenesДАБДС EN ISO 11290-1/А126,00
СалмонелаДАБДС EN ISO 657930,00
ІV. Храни готови за консумацияХрани
Общ брой микроорганизмиДАБДС EN ISO 4833-18,00
Колиформи /Еsсherichia coli/ДАISO 4832:20068,00
Коагулазоположителни стафилококиДАБДС EN ISO 6888-1/А121,00
Listeria monocytogenesДАБДС EN ISO 11290-1/А126,00
 СалмонелаДАБДС EN ISO 657930,00

ЛИК не е регистриран по ЗДДС Това е действащия ценоразпис при възлагане на еднократни поръчки. При многократно възлагане на изпитвания или при наличие на договорни отношения, цените се формират на база брой възложени поръчки за всеки клиент поотделно. Ако в тази категория не сте открили показател, съответстващ на Вашите нужди, моля свържете се с нас, за да обсъдим възможностите за изпълнение .

СМДЛ
Микробиолаб ЕООД

предлага кръвен тест за количествено определяне на антитела за COVID-19 по метода ELISA
/SARS-CoV-2 IgG/