Паразитологични изследвания

Паразитологичните изследвания включват: изследвания за токсоплазмоза, токсоплазмоза и бременност, ехинококоза (кучешка тения), урогенитална трихомоназа, чревни паразити.
ИзследванияЦени (лв.)
Паразитология
Паразитологично изследване на фецес от болни и профилактични /здравна книжка и детска градина/10.00
Серологично изследване за ехинокок25.00
 Серологично изследване за токсоплазмоза Ig G, Ig MПо 25.00
Паразитологично изследване на перианален отпечатък5.00
Серологично изследване за трихинелоза25.00
Серологично изследване за токсокароза /LMV/ – Ларва мигранс25.00
Серологично изследване за токсоплазмозаIg G – 25.00
Ig M – 25.00

СМДЛ
Микробиолаб ЕООД

предлага кръвен тест за количествено определяне на антитела за COVID-19 по метода ELISA
/SARS-CoV-2 IgG/