Паразитологични изследвания

Паразитологичните изследвания включват: изследвания за токсоплазмоза, токсоплазмоза и бременност, ехинококоза (кучешка тения), урогенитална трихомоназа, чревни паразити.

ИзследванияЦени (лв.)
Паразитология
Паразитологично изследване на фецес от болни и профилактични /здравна книжка и детска градина/10.00
Серологично изследване за ехинокок20.00
 Серологично изследване за токсоплазмоза Ig G, Ig MПо 20.00

СМДЛ
Микробиолаб ЕООД

предлага кръвен тест за количествено определяне на антитела за COVID-19 по метода ELISA
/SARS-CoV-2 IgG/