Legionella

Представяме Ви кратка информация за потенциалната заплаха от Легионела и Легионерска болест(легионелоза) за живота и здравето на хората.

 Красива и привлекателна е нашата родина България! Земя като една човешка длан, а всичко си имаме- хубост човешка, плодородна земя, природни забележителности, културни и исторически паметници, умерен климат с 4 сезона, уникални бит и фолклорна култура, курорти, магистрали…Привлекателна дестинация!

Страната ни залага дългосрочно на туристическия бизнес. Добре е да привличаме повече туристи, но трябва добре да се погрижим както за видимото, така и за невидимо тяхно обкръжение. Потенциална заплаха в случая са бактерии от род Легионела. През последното десетилетие има случаи на заразяване и смъртност на чужденци в български хотели. Назначените съдебни дела и вносни експертизи доведоха до отлив на туристи, значителни финансови загуби, срив на доверие. Широкото разпространение, тежкото протичане и високата смъртност определят значението на това заболяване.

За да си спестим неприятности и грижи, са нужни изследвания и превантивни мерки за борба с легионелите. В САЩ, Австралия и развита Европа тези изследвания са задължителни! Рискът от Легионерска болест за човек, може да бъде сведен до минимум. Ако искаме да развиваме успешно туристическия си отрасъл, трябва да се погрижим за малките препятствия с непредвидими последици. Въпрос на мислене, далновидност и престиж!

Лабораторно Изпитвателен Комплекс “Микробиолаб”, в процедура за Акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 с рег. № 436-ЛИ/29.12.2015 г., извършва анализ на водни проби за Легионела.

1. Какво представлява Легионерската болест?

Легионелозата е остра бактериална инфекция с аерогенен механизъм на предаване. Тя е потенциално смъртоносно инфекциозно заболяване. Предизвиква се в 90% от случаите от Legionella pneumophila, или от други видове на род Legionella. По клинични прояви заболяването протича или като Легионерска болест – тежка пневмония с висока смъртност, или като Понтиак треска – леко грипоподобно заболяване. Легионелните бактерии са широко разпространени в околната среда, но основно значение за разпространението на заболяването имат големите обществени сгради.

Механизмът на заразяване е чрез вдишване на изпарения, в които има легионелни бактерии. Човек или животно не могат да бъдат източници на зараза.Обикновено болестно състояние се развива за 3-6 дни след заразяване. Възприемчивостта към легионерската болест е по-висока при възрастни и имунокомпроментирани лица.

Всеки клиент, при който, по време на престоя му в местата за отдих, се прояви влошено здраве, трябва да се обърне незабавно към лекар.

2. Какви са симптомите на заболяването?

Пациентите с Легионерска болест имат първоначално висока температура, следват: треска, конвулсии, кашлица, мускулни болки, главоболие и умора, загуба на апетит и координация(атаксия). Понякога съпътстващи са повръщане и диария.. Точната диагноза изисква специфични лабораторни тестове, които за съжаление, в повечето случаи, се правят, когато гостите вече са се върнали у дома.

3. Как става заразяването с Легионела?

При вдишването на въздух /аерозол/, съдържащ легионелни бактерии, които са невидими с просто око. Аерозолите могат да бъдат образувани от фини капчици, получени от вода, съдържаща бактериите. Например от течаща вода от кранове или душове, при промиване на тоалетната чиния или от мехурчета, образувани от водата в джакузита. Бактериите могат да живеят и се размножават във вода при температура от 20 ° С до 45 ° С. Те могат да бъдат намерени в естествена среда, като например реки, езера и влажни почви, но обикновено там се срещат в малки количества. Най-голям брой легионелни бактерии се наблюдават при не добре поддържани водопроводни системи. Легионелните бактерии не се размножават под 20° С и умират в рамките на няколко минути при температура над 60 ° C. Те обаче могат да се запазят жизнени в хладка вода и да започнат да се размножават, когато температурата стане подходяща за това. Хлорирането на водата не гарантира елиминирането им. Предаване на заразата от човек на човека не е доказано.

4. Къде са потенциалните рискови райони в хотелите?

Там където може да се образуват водни капчици /аерозол/ има риск от инфекция, например: – Душове и смесители; – Спа вани и хидромасажни вани; – Турски бани и сауни; – Охладителни кули и изпарителни кондензатори, дори и ако се намира на покрива или на земята; – Декоративни фонтани, особено на закрито; – Хранителни витрини с овлажняване;

5. Къде могат да се размножават легионелните бактерии?

– в цистерни / резервоари на топла и студена вода; – в топла вода, когато температурата е между 20° C и 45° C; – в тръби със слаб или никакъв воден поток (това включва незаети стаи); – слуз (биофилм) и мръсотия върху тръби, душове и кранове и повърхностите на резервоари; – в гумените или от естествени влакна шайби и уплътнения; – бойлери и резервоари за топла вода; – котлен камък в тръби, душове и кранове; Всичко това спомага за развитие на легионелните бактерии и увеличава риска от инфектиране на гостите и персонала на хотела.

6. Как да намалим риска от заразяване?

Рискът от заболяване може да бъде избегнат. Всяка организация или заведение, свързани с работата или места за отдих, ако не разполагат с активна програма за контрол на легионелозата, са обречени на неуспех при осигуряване на безопасността на своите работници, посетители, гости и други. Програмата трябва да включва следното: – Да има лице, упълномощено да отговаря за контрола на легионелата; – Това лице да е обучено за този контрол; – Да има обучени и други служители, които да са наясно с важността и ролята на контрола на легионелата; – Необходимо е топла вода да циркулира през цялото време при 50-60° С (или да бъде толкова гореща, че да може, поставяйки ръце си под струята да издържим за няколко секунди); – Студена вода да се държи студена по всяко време. Трябва да се поддържа при температури под 20° С; – Всички чешми и душове да се пускат за няколко минути поне веднъж седмично, независимо от това дали стаята е заета или не; – Главите на душове и смесителите части да се почистват, за да не се образува котлен камък; – Редовно да се почистват и дезинфекцират охладителните кули и тръбите, които се използват в системите за климатизация – най-малко два пъти в годината; – Почистване и дезинфекция на водонагреватели (калорифери) – веднъж годишно; – Дезинфекция на системата за гореща вода с високо количество хлор (50 mg / л) в продължение на 2-4 часа след работа на водните нагреватели и преди началото на сезона; – Почистване и дезинфекция на всички водни филтри редовно – на всеки три месеца; – Оглеждане на резервоарите за питейна вода, охладителните кули и видимите тръбопроводи – ежемесечно;

– Уверете се, че всички уплътнения и покрития са непокътнати и здрави; – Оглеждайте отвън цистерните за студена вода най-малко веднъж годишно и дезинфекцирайте с 50mg / л хлор и почиствайте ако имат утайка или друг замърсител; – Уверете се, при нови инсталации или промени в системата, дали водният поток е непостоянен или липсва такъв; При наличие на спа басейни, осигурете: – Поддържане на остатъчен свободен хлор от 3-5 мг/л във водата за СПА басейна или ако се използва бром – 4-6 мг/л. Нивото на дезинфектантите трябва да се наблюдават всеки ден преди използването на спа басейна и се следи след това най-малко на всеки два часа; – Подменяйте поне половината от водата всеки ден; – Промивайте пясъчните филтри ежедневно; – Почиствайте и дезинфекцирайте цялата система ежеседмично; – Водете ежедневна отчетност на температурата и концентрацията на хлора, за да се гарантира, че те се проверяват редовно; – Ако е необходимо да се потърсят допълнителни съвети за специфичен контрол от експерти в тази област, които могат да извършват пълна оценка на риска в хотела;

7. Изследване на водата за Легионела

Тестването за Легионела може да бъде подвеждащо. Пробите трябва да се взимат само от обучен персонал и изследват от акредитирани за Легионела лаборатории. Отрицателните резултати не означават непременно, че в хотела няма легионела  или че не съществува риск от заразяване.

8. Системи за пречистване на вода

Съществуват редица ефективни системи за обработка на водите, които да бъдат от полза за безопасността и контрола на качеството на водата. Видът на система, която ще е най-подходяща за вашия обект зависи от редица различни фактори, свързани с размера му и типа на работа. Винаги трябва да се търси съвет от независими и квалифицирани специалисти преди избора на система и е важно да се помни, че нито една система няма да работи, ако не се поддържа и проверява редовно.