Микробиологични изследвания

СМДЛ “Микробиолаб” извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции с изследване на следните материали: серуми, урини (урокултура), вагиналени, цервикални, простатни, уретралени, гърлени, носни, очни, ушни, храчки и раневи секрети.
В лабораторията се извършват и високоспециализирани изследвания с изолиране и идентификация на облигатни анаероби, /род Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas, Bilophila, Veillonella, Peptostreptococcus, Actinomyces, Propionibacterium, Bifidobacreium, Eubacterium/ изолирани от различни клинични материали – раневи секрети, ексудати, зъбни материали. Диагностицира се Clostridium difficile и се определят токсини А и В директно във фецес на пациенти с антибиотико-асоциирана диария и псевдомембранозен колит.

Извършва се изследване на фекални проби за патогенни чревни бактерии – Salmonella, Shigella, диарогенни E.coli, Campylobacter.
Диагностиката на Helicobacter pylori, причинител на гастрити, язвена болест и карцином на стомаха се осъществява с фекален тест за доказване на хеликобактер пилори антиген.
Клинични материали от болни – серуми и урини, се изследват за Legionella и легионерска болест.

Изследвания Цени (лв.)
Микробиология
 Урина за урокултура 18.00
 Храчка 18.00
Секрети
 Гърлен 18.00
 Назофарингеален 18.00
 Ушен 18.00
 Конюктивален (очен) 18.00
 Раневи 18.00
Материали от генитална система за флора, кандиди, микоплазми. Серология
 Кандида 10.00
 Уретрален секрет 22.00
 Вагинален секрет 22.00
 Цервикален секрет 22.00
 Еякулат 22.00
 Простатен секрет 22.00
 Еякулят пълно изследване 47.00
 Комплексно изследване женска полова система 47.00
 Микробиологично изследване на фецес /профилактично за здравна книжка и детска градина/ 10.00
 Фецес и анален секрет от болни /Salmonella, Shigella, ентеропатогенни E.coli/ 22.00
Определяне на антигена на Хеликобактер пилори във фецес 25.00
Определяне на антигена на Хеликобактер пилори от биопсия 35.00
Определяне на Clostridium difficile токсин А§В във фецес 35.00
Изследване на хемокултура 25.00
Изследване на хемокултура за анаероби 35.00
Посявка и идентификация на анеробии 25.00
Уреаплазма и микоплазма 30.00
 Микроскопско и културелно изследване за дерматомикози 30.00
 Микроскопско и културелно изследване за онихомикози 30.00
 Серологично изследване за Бруцелоза 35.00
 Серологично изследване за Туларемия 35.00
Серологично изследване за Фелиноза (болест на котешкото одраскване) – Bartonella henselae IgG 35.00
Серологично изследване за Фелиноза (болест на котешкото одраскване) – Bartonella henselae IgM 35.00
Уринен тест за Legionella pneumophila серогрупа 1 30.00
Серологично изследване за Legionella pneumophila 35.00
Syphilis – RPR 8.00
АST 8.00
Wаaler Rose 8.00
 HBV – HbsAg 15.00
HIV 1/2 15.00
HCV – антитела 15.00
Хламидия Trach. директен тест /цервикален секрет, урина/ 25.00
Бърз тест за доказване на Стрептокок /група А/ в гърлен секрет 15.00
Бърз тест за откриване на Ротавирус във фецес 20.00
Бърз тест за изследване на кърлежи за заразеност с причинителите на Лаймска болест:
B. Garinii, B. Afzellii, B. Burgdorferi, B. Spielmanii
15.00
Бърз тест за грип А и грип В от гърлен или носен секрет 20.00
Кръвен тест за количествено определяне на антитела за COVID-19 по метода ELISA /SARS CoV-2 IgG/ 22.00
Урина за урокултура

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

Урина

Бъбреците са изключително важни органи, които поддържат регулацията на водната и солевата хомеостаза. От обема и химическия състав на крайната урина се получава информация за водно-електролитното състояние на човешкия организъм. Количеството на отделената урина за 24h нормално е 1500мл. при нормално приемане на течности. Съставът на крайната урина се определя от количеството на приетите течности и йони на храната. Крайната урина съдържа вода, електролити, крайни продукти от обмяната на белтъците и пигментните вещества, които предават цвета на урината. Нормално в нея не се съдържат кръвни клетки, захар и белтък. Бъбреците притежават способността да концентрират и разреждат урината.

Микробиологичното изследване е важна за поставянето на правилна етиологична диагнозата, провеждане на адекватно лечение, избор на подходящ антибиотик след направена антибиограма и определяне на прогнозата на бъбречното заболяване.

Изследванията които предлага лабораторията са:

 • химическо – има за цел да докаже наличието и количеството на съдържащите се в нея: белтък, захар, кетонни тела, кръв, билирубин, уробилиноген, уробилин, ацетон, pH, специфично тегло;
 • микроскопско – определя се нейният седимент: органични – еритроцити, левкоцити, епителни клетки, цилиндри, туморни клетки; и неорганични – утаени в амфорно и кристално състояние соли на урината;
 • микробиологично – цели изолирането на болестотворни микроорганизми и изработване на антибиограма.Вземане на материала (средна струя урина)•  тоалет на гениталиите: специални компреси, вода, течен сапун, при жените- разтваряне на лабиите по време на микция, при мъжете- издърпване на препуциума назад, а при деца под 3 годишна възраст при спазване на асептика се закрепва с левкопласт стерилно шишенце на външните полови органи, така че отделената урина да бъде събрана
  •  само средна струя урина се събира в стерилен съд, като първата и последната порция не се използват
  •  първата сутрешна урина е най-подходяща, ако това е невъзможно може да се изследва урина отделена по всяко време на денонощието, като правило урината трябва да е престояла поне 3 часа в пикочния мехур.Съхранение и транспорт на урината•  урината да се изпрати в лабораторията до 2 часа след взимане
  •  ако това е невъзможно, урината да се постави в хладилник на 4-6°C- където може да се съхранява до 24 часа или се използва урикулт.
Храчка

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАЧКА

•  Изследва се микроскопски със сложни оцветителни техники за клетъчната находка, наличие на бактерии и гъбички
•  Извършват се посявки на специализирани хранителни среди за патогенни бактерии и гъбички, и при положителна находка се прави антибиограма

Вземане на материала

•  използват се стерилни съдове или контейнери с капак
•  пациентът се информира, че слюнката е безполезна за микробиологична диагноза
•  събира се сутришна храчка преди закуска, след почистване на зъбите, ако е необходимо- след сваляне на протези и щателно изплакване на устата с топла вода
•  отхрачването може да се провокира с инхалации със солеви разтвори ( аерозол или пара )
•  храчката се транспортира веднага в лабораторията в добре затворен съд, а при необходимост- до 2 часа се съхранява в хладилника на 4-6°С

Гърлен

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЪРЛЕН СЕКРЕТ

 • Извършват се посявки на специализирани хранителни среди за патогенни бактерии и гъбички, и при положителна находка се прави антибиограмаВземане на материал•  с шпатула се притиска езикът
  •  да се избягва употребата на анестетични спрейове, защото може да се получат грешни резултати
  •  материалът се събира от тонзилите и от латералните небни дъги, чрез притискане ( да не се смесва със секрети от други мукозни мембрани и слюнка )
  •  при съмнение за менингококи материал се взема от задната част на назофаринкса
  •  при съмнение за дифтерия материал се взема от границата между мембраните и здравата тъкан
  •  материалът се поставя в транспортна среда, където може да престои 48-72 часа
Назофарингеален

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОСЕН СЕКРЕТ

•  Извършват се посявки на специализирани хранителни среди за патогенни бактерии, и при положителна находка се прави антибиограма

Вземане на материал

•  материал се взема с въртеливо движение на тампона от двете ноздри
•  поставяне на материала в транспортна среда, където може да престои 48-72 часа
•  при липса на транспортна среда, тампонът се оставя в стерилна хартия и се транспортира до 2 часа

Ушен

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УШЕН СЕКРЕТ

Извършват се посявки на специализирани хранителни среди за патогенни бактерии и гъбички, и при положителна находка се прави антибиограма

Конюктивален (очен)

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЧЕН СЕКРЕТ

• Изследва се микроскопски със сложни оцветителни техники за клетъчната находка, наличие на бактерии и гъбички
• Извършват се посявки на специализирани хранителни среди за патогенни бактерии и гъбички, и при положителна находка се прави антибиограма

Раневи

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАНЕВИ СЕКРЕТ

• Изследва се микроскопски със сложни оцветителни техники за клетъчната находка, наличие на бактерии и гъбички
• Извършват се посявки на специализирани хранителни среди за патогенни бактерии и гъбички, и при положителна находка се прави антибиограма

Вземане на материала

• поставяне на ръкавици
• със стерилен тампон ( без дезинфекция на кожата ), след отстраняване на повърхностните слоеве да се вземе материал от дълбочината на раната
• при съмнение за гъбична инфекция с кюрета да се вземе материал от кожата или от ръбовете на хронични рани
• взимането на гной или ексудат от дълбоки рани или абсцеси става чрез пункция ( необходима е предварителна дезинфекция на кожата ), като в лабораторията се доставя спринцовката с пунктата материалът се поставя в дълбочина на транспортната среда и веднага

Уретрален секрет

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ

• Изследва се микроскопски със сложни оцветителни техники за клетъчната находка, наличие на бактерии, гъбички и T. vaginalis
• Извършват се посявки на специализирани хранителни среди за бактерии, гъбички и T. vaginalis, и при положителна находка се прави антибиограма
• Допълнително се изследва за наличие на вътреклетъчни бактерии –микоплазма, уреаплазма и хламидия

Вземане на материала

• Взима се тампон за уретрални секрети, като се вкарва на 1,5-3 см в уретрата и след завъртане се изважда. Желателно е пациентът да не е уринирал поне един час преди взимане на секрета.
• Поставя се в транспортна среда, в която може да престои до 48 часа.
• С друг тампон се правят два микроскопски препарата на предметно стъкло.Натривките се оставят да изсъхнат на стайна температура и без да се фиксират се транспортират в лабораторията.
• Изпълнението на натривките е особено важно за диагноза, тъй като се диагностицират гонорея, T.vaginalis, вероятна хламидиална инфекция.

Вагинален секрет

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ

• Изследва се микроскопски със сложни оцветителни техники за клетъчната находка, наличие на бактерии, гъбички и T. vaginalis
• Извършват се посявки на специализирани хранителни среди за бактерии, гъбички и T. vaginalis, и при положителна находка се прави антибиограма

Вземане на материала

• Влагалищен секрет се взима със стерилен тампон от заден влагалищен свод.
• Тампонът за посявка се поставя в транспортна среда, в която може да престои до 72 часа.
• С отделен тампон се правят два микроскопски препарата на предметно стъкло, като стъклата се маркират с „V”.
• Натривките се оставят да изсъхнат на стайна температура и без да се фиксират се транспортират в лабораторията.

Цервикален секрет

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ

 • Изследва се микроскопски със сложни оцветителни техники за клетъчната находка, наличие на бактерии, гъбички и T. vaginalis
  • Извършват се посявки на специализирани хранителни среди за бактерии, гъбички и T. vaginalis, и при положителна находка се прави антибиограма
  • Допълнително се изследва за наличие на вътреклетъчни бактерии –микоплазма, уреаплазма и хламидияВземане на материала• Цервикален секрет се взема след предварително почистване на порциото от слузта със сух тампон.
  • Тампонът, с който се взема материала се въвежда внимателно в цервикалния канал, без да се докосва влагалищната мукоза. Извършват се 10-15 въртеливи движения и така взетия материал се инокулира в транспортна среда.
  • С отделен тампон се правят два микроскопски препарата ( както е описано при влагалищен секрет )
Еякулат

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЯКУЛАТ

• Изследва се микроскопски със сложни оцветителни техники за клетъчна находка, наличие на бактерии, гъбички и T. vaginalis
• Извършват се посявки на специализирани хранителни среди за бактерии, гъбички и T. vaginalis, и при положителна находка се прави антибиограма
Вземане на материала

• Тоалет на гениталиите и ръцете, спермата се събира в стерилни контейнери след мануално стимулиране на еякулацията.

Съхранение и транспорт на еякулата

• еякулата да се изпрати в лабораторията до 2 часа след взимане
• ако това е невъзможно, еякулата да се постави в хладилник на 4-6°C, където може да се съхранява до 24 часа.

Простатен секрет

ПРОСТАТЕН СЕКРЕТ

Вземане на материала

• Простатен секрет се събира след масаж на простатната жлеза в стерилен контейнер. Правилата за съхранение и транспорт са същите като за еякулата.

Еякулят пълно изследване

ПЪЛНО МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЯКУЛАТ

Вземане на материала

• Изследването включва: Микроскопски препарат за оценка на възпалителна реакция, наличие на бактерии и гъбички
• Култура за патогенни аеробни бактерии и гъбички
• Култура за трихомонас
• Изследване за урогенитални микоплазми (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum)
• Изследване за урогенитална хламидиаза
• Антибиограма при изолиране на бактериален причинител
• Антибиограма при изолиране на микотичен причинител

Материал, който се изследва: еякулат и уретрален секрет или еякулат и първа сутрешна урина.

Комплексно изследване женска полова система

ПЪЛНО МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖЕНСКА ПОЛОВА СИСТЕМА

• Микроскопски препарати от заден свод и цервикс за оценка на възпалителна реакция, наличие на бактерии и гъбички
• Култура за патогенни аеробни бактерии и гъбички
• Култура за трихомонас
• Изследване за урогенителни микоплазми (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum)
• Изследване за урогенитална хламидиаза
• Антибиограма при изолиране на бактериален причинител
• Антибиограма при изолиране на микотечен причинител

Материал, който се изследва: влагалищен секрет и цервикален секрет.

Микробиологично изследване на фецес /профилактично за здравна книжка и детска градина/

Микробиологично изследване на фецес профилактично за здравна книжка и детска градина

Няма информация

Фецес и анален секрет от болни /Salmonella, Shigella, ентеропатогенни E.coli/

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕЦЕС

Дефекация

–  изпразване на долните отдели на дебелото черво в резултат на сложен рефлекторен акт и е показател за състоянието на храносмилателната система.

Състав на отделените изпражнения

– хранителни остатъци; несмлени частици целулоза; еластични влакна; сухожилия; остатъци от несмлени сокове; соли на тежки метали; 70-75% вода; епителни клетки; микроорганизми; паразити.

Изследвания

• микроскопско – оглед на количество, цвят, консистенция, хомогенност, патологични примеси, кръв, слуз, гной;
• микроскопско – със сложни оцветителни техники се търсят неразградени частици от приета храна, левкоцити, гъбички, наличие на патогенни чревни бактерии;
• химическо – определяне на pH на фекалиите, окултни кръвоизливи, съдържание на масти, електролити, мускулни влакна и др.
• бактериологично – Извършват се посявки на специализирани хранителни среди за патогенни чревни бактерии и гъбички, и при положителна находка се прави антибиограма, търсят се: патогенна флора – салмонели, шигели, патогенни колибактерии, и условно патогенна флора;

Материали

• вземане на анална проба с тампон
• проба от изпражнение:
o за изследване за Salmonella материал се взема от последна порция фецес
o за изследване за Shigella материал се взема от първа порция фецес
• възможно е използването на буферирана среда за установяването на шигелоза

Микроскопско и културелно изследване за дерматомикози

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОЖА, КОСМИ И НОКТИ

• Изследва се микроскопски с просветляване с 20% натриева основа за клетъчната находка, наличие на бактерии и гъбички
• Извършват се посявки за патогенни бактерии и гъбички, и при положителна находка се прави антибиограма

Микроскопско и културелно изследване за онихомикози

МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОЖА, КОСМИ И НОКТИ

• Изследва се микроскопски с просветляване с 20% натриева основа за клетъчната находка, наличие на бактерии и гъбички
• Извършват се посявки за патогенни бактерии и гъбички, и при положителна находка се прави антибиограма