Анкета клиентска удовлетвореност

* Задължителни полета

Наименование на фирмата /име на лицето, което попълва анкетата *

Вашият e-mail *

1. Доволни ли сте от начина на приемане на пробите за изпитване и имате ли препоръки? *

2. Имали ли сте случай на некоректно отношение от наша страна при изпитване и при прием на проби? *

3. Получавате ли пълна информация по отношение на срока за изпитване? *

4. Има ли според Вас случаи на изпитвания, забавени по вина на лабораторията? Ако отговорът е да-кога и при какви обстоятелства? *

5. Има ли случаи, при които са се породили съмнения за прецизността на извършените изпитвания и стойностите на получените резултати? *

6. Своевременно ли сте информирани за въвеждането на нови методи за изпитване? *

7. Имате ли препоръки за въвеждане на нови методи за изпитване? Посочете какви. *

СМДЛ
Микробиолаб ЕООД

предлага кръвен тест за количествено определяне на антитела за COVID-19 по метода ELISA
/SARS-CoV-2 IgG/