Семинар „Да предпазим бизнеса от предотвратими инфекции” се проведе в Слънчев бряг

В Слънчев бряг в хотел „Тракия Гардън” бе проведен първият по рода си семинар-обучение на тема „Да предпазим бизнеса от предотвратими инфекции”. Акценти на семинара бяха ключовите аспекти за осигуряване безопасността в туристическите обекти по отношение на инфекциозните заболявания, причинени от консумация на заразени храни и води, поради неспазване на добра хигиена и изискванията на HACCP. Тези проблеми засягат, както гостите  така и персонала на хотелите.

Вниманието бе фокусирано върху реални решения и практически методи за контрол и защита от Легионела. Организаторите – Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) при СМДЛ „Микробиолаб” ЕООД и със съдействие то на екипа на “АкваКом Електориникс” ЕООД, посрещнаха повече от 40 хотелиери, които търсеха решения за повишаване на сигурността на обектите си. Участниците в семинара изразиха мнение, че е необходимо по-често да се провеждат подобни семинари, които со полезни за осигуряване на безопасността в туристическите обекти.