Санитарно-микробиологични изследвания

В лабораторията се извършват санитарно-микробиологични изследвания на работни повърхности и ръце, водни проби от плувни басейни и питейна вода, както и изследване на вода от душове и водопроводни системи за Legionella.
№ по редВид на изпитванеАкредитацияМетоди за изпитване
(стандарт)
Цени
лева
І. Микробиологични показателиВоди за пиене, предназначени за питейно битови цели
Общ брой микроорганизми при 22 С при 36 СДАБДС EN ISO 62228,00
 КолиформиДАБДС EN ISO 9308-114,00
Eшерихия коли (Еsherichia coli)ДАБДС EN ISO 9308-113,00
Чревни ентерококиДАБДС EN ISO 7899-224,00
Сулфитредуциращи анаероби –(Clostridia)ДАБДС EN 26461-225,00
Псеудомонас аеругинозаДАБДС EN ISO 1626624,00
ЛегионелаДАБДС EN ISO 11731-270,00
Води от плувни басейни/за къпане
Общ брой микроорганизми при 36 СДАБДС EN ISO 62228,00
Общ КолититърДАБДС 17335, т.7.2.110,00
Ешерихия колититърДАБДС 17335, т.7.2.210,00
Ентерококов титърДАБДС 17335, т.821,00
Стафилококов титърДАБДС 17335, т.920,00
ЛегионелаДАБДС EN ISO 11731-270,00
Повърхностни води за питейно битово водоснабдяване, промишлени води
КолиформиДАБДС 17336, т.6.214,00
Фекални колиформиДАБДС 17336, т.6.313,00
 Ентерококи/Фекални стрептококи/ДАБДС EN ISO 7899-224,00
II. Физико-химични показателиВоди за пиене, предназначени за питейно битови цели, плувни басейни
Активна реакция (рН)ДАБДС 3424, т. 15,00
ДАБДС 17.1.4.275,00
Окисляемост (перманганатна)ДАБДС 341310,00
Твърдост (обща)ДАБДС 377515,00
Амониев йонДАМБЛ – 110,00
Свободен хлорДАМБЛ -25,00
ХлоридиДАМБЛ -310,00
НитратиДАМБЛ -410,00
НитритиДАМБЛ -510,00
СулфатиДАМБЛ -710,00
ФосфатиДАМБЛ -810,00
ЖелязоДАМБЛ -915,00
МанганДАМБЛ -1215,00
Химична потребност от кислород (ХПК)ДАМБЛ -1315,00
ЕлектропроводимостНЕМБЛ-1415,00
МътностНЕМБЛ -1510,00
Cъдържание на разтворен кислородНЕМБЛ -1820,00
Суспендирани веществаНЕМБЛ -1910,00
ЦвятНЕБДС 84515,00
МирисНЕБДС 84515,00
ВкусНЕБДС- 84515,00
IIІI. Проби от повърхности, свързани с храни и фуражи и тяхната преработка.Проби от повърхности, смивки и отривки
Общ брой микроорганизмиДАБДС EN ISO 4833-17,00
КолиформиДАISO 4832:20067,00
Коагулазо-положителни стафилококиДАБДС EN ISO 6888-1 /А120,00
Listeria monocytogenesДАБДС EN ISO 11290-1/А125,00
СалмонелаНЕБДС EN ISO 657930,00
ІV. Храни готови за консумация хранаХрани
Общ брой микроорганизмиНЕБДС EN ISO 4833-115,00
КолиформиНЕISO 4832:200624,00
Коагулазоположителни стафилококиНЕБДС EN ISO 6888-1 /А124,00
Listeria monocytogenesНЕБДС EN ISO 11290-1/А125,00
 СалмонелаНЕБДС EN ISO 657930,00

СМДЛ
Микробиолаб ЕООД

предлага кръвен тест за количествено определяне на антитела за COVID-19 по метода ELIZA
/SARS-CoV-2 IgG/