Полезно

Бруцелоза

Бруцелоза

Бруцелозата е тежко заболяване, което се предава на хората от болни животни. Причинява се от бактерии от род Brucella. Рискови групи са фермери, овчари…

Легионерската болест

Легионерската болест

Легионерската болест представлява тежка, животозастрашаваща атипична пневмония. Характеризира се с дълъг инкубационен период.

СМДЛ
Микробиолаб ЕООД

предлага кръвен тест за количествено определяне на антитела за COVID-19 по метода ELISA
/SARS-CoV-2 IgG/