Паразитологични изследвания

Паразитологичните изследвания включват: прегледи, консултации, изследвания за токсоплазмоза, токсоплазмоза и бременност, ехинококоза (кучешка тения), трихинелоза, токсокароза, урогенитална трихомоназа, чревни паразити, консултации при пътуване в тропически страни, профилактика на малария и други тропически паразитни заболявания, лечение, проследяване на състоянието.
Изследвания Цени (лв.)
Паразитология
Паразитологично изследване на фецес от болни и профилактични /здравна книжка и детска градина/ 10.00
Серологично изследване за ехинокок 20.00
Серологично изследване за трихинелоза 20.00
 Серологично изследване за токсоплазмоза Ig G, Ig M По 20.00
Ларва Мигранс ELISA 25.00