Паразитологични изследвания

Паразитологичните изследвания включват: изследвания за токсоплазмоза, токсоплазмоза и бременност, ехинококоза (кучешка тения), урогенитална трихомоназа, чревни паразити.
Изследвания Цени (лв.)
Паразитология
Паразитологично изследване на фецес от болни и профилактични /здравна книжка и детска градина/ 10.00
Серологично изследване за ехинокок 25.00
 Серологично изследване за токсоплазмоза Ig G, Ig M По 25.00
Паразитологично изследване на перианален отпечатък 5.00
Серологично изследване за трихинелоза 25.00
Серологично изследване за токсокароза /LMV/ – Ларва мигранс 25.00
Серологично изследване за токсоплазмоза Ig G – 25.00
Ig M – 25.00

СМДЛ
Микробиолаб ЕООД

предлага кръвен тест за количествено определяне на антитела за COVID-19 по метода ELISA
/SARS-CoV-2 IgG/