Отворено писмо до хотелиерите

През 2018 година в България ще се проведе Българско председателство на Съвета на Европейския съюз.
Във връзка със съществуващ риск от заразяване с Легионелни бактерии на делегатите, е препоръчително да се изследват проби води от водоснабдителните системи, климатичните инсталации, фонтани, водопади, басейни и съоръжения за овлажняване на въздуха с оглед оценка на риска и предприемане на мерки в съответствие с добрите европейски практики.

Всеки ръководител на хотел е заинтересован в него да не се появяват случаи на Легионерска болест (животозастрашаваща атипична пневмония), което освен здравни проблеми води и до негативни икономически последствия.

Взетите навреме превантивни мерки ще благоприятстват бъдещото финансово благополучие, развитие и престиж на туристическия Ви бизнес.