Нови методи за физико-химични изпитвания на води

ЛИК разработи и внедри нови методи за физико-химични изпитвания на води по следните показатели:

 • 1. Амониев йон
 • 2. Свободен хлор
 • 3. Общ хлор
 • 4. Нитрити
 • 5. Нитрати
 • 6. Калий
 • 7. Сулфати
 • 8. Желязо
 • 9. Манган
 • 10. Химична потребност от кислород (ХПК)
 • 11. Твърдост (обща)
 • 12. Окисляемост (перманганатна)
 • 13. Активна реакция (рН)
 • 14. Електропроводимост
 • 15. Цвят
 • 16. Мирис
 • 17. Вкус
 • 18. Температура