ЛИК „Микробиолаб“ разшири обхвата си

Лабораторно Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ „Микробиолаб“ разшири обхвата си на акредитация с включване на 13 физико-химични методи за изследване на вода, предназначена за питейно битови цели и лед; за къпане; за промишлени цели. Новия Сертификат и Заповед за пълния обхват на Акредитация можете да намерите в рубриката ЗА ЛИК.