Легионерската болест

Ежегодно се докладват разнородни случаи на заболявания, причинени от Легионела: единични, клъстъри и взривове, включително и бързоразвиващи се. Легионерската болест представлява тежка, животозастрашаваща атипична пневмония.

Характеризира се с дълъг инкубационен период (2-10 дни), поради което проява на заболяването много често настъпва след напускане на мястото на заразяване. За това още през 1986 г. е създадена Европейска мрежа за надзор на Легионерската болест при пътуване.