ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС към СМДЛ „МИКРОБИОЛАБ” ЕООД

ОКТОМВРИ 2016

ЛИК към СМДЛ „МИКРОБИОЛАБ” ЕООД  получи своя първи сертификат за акредитация, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

Обхват на акредитация: изследване на водни проби за Легионелни бактерии, извършва микробиологичен анализ на питейна вода и басейни, както и микробиологични изследвания на смивки и отривки от повърхности и ръце на персонал.

Промоционални цени за микробиологичен анализ – 10% отстъпка за ЮЛИ.

ЮНИ 2016

В края на месец април 2016г. ЛИК към СМДЛ „МИКРОБИОЛАБ” ЕООД премина успешно надзорна оценка за първоначална акредитация, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и очаква с нетърпение първия си сертификат. Нашите клиенти ще бъдат уведомени своевременно при настъпване на толкова важното за нас събитие.

По този повод за месец юли 2016г. предоставяме промоционални цени на нашите анализи – 10% отстъпка.

МАРТ 2016

ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС към СМДЛ „МИКРОБИОЛАБ” ЕООД е в процедура за Акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025:2006, рег. № 436-ЛИ/ 29.12.2015 г.

НОЕМВРИ 2015

ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС към СМДЛ „МИКРОБИОЛАБ” ЕООД в гр. София, ж.к. „Младост” – 1, бл.49 Б, вх. 2, изследва водни проби за Легионелни бактерии, извършва микробиологичен анализ на питейна вода и басейни, както и микробиологични изследвания на смивки и отривки от повърхности и ръце на персонал и изследване за здравни книжки.