Консултативен кабинет по паразитни и тропически болести

СМДЛ “МИКРОБИОЛАБ” разкрива консултативен кабинет по паразитни и тропически болести с консултант доцент д-р Румен Харизанов, дм. В кабинета се предлагат следните медицински дейности:

Прегледи и консултации

 • Първичен преглед с описание на анамнеза и статус на доказани или съмнителни за паразитно заболяване пациентии от София и в страната.
 • Вторичен преглед и оценка на нов медицински проблем.
 • Консултации и прегледи на лица заминаващи и завръщащи се от тропически страни.
 • Диагностично уточняване, терапевтични подходи и проследяване на състоянието при ехинококоза (кучешка тения).
 • Диагностично уточняване, проследяване и провеждане на лечение при необходимост на бременни жени с остра токсоплазмоза.
 • Диагностично уточняване, проследяване и провеждане на лечение при необходимост на лица с токсоплазмен лимфаденит, хориоретинит, иридоциклит.
 • Диагностично уточняване, проследяване и провеждане на лечение при урогенитална трихомоназа и/или бактериални инфекции на половата система.
 • Диагностично уточняване, проследяване и провеждане на лечение при протозоози (ламблиоза, амебиаза, бластоцистоза, и др.) и/или хелминтози (аскаридоза, ентеробиоза, тениидози и др.) на стомашно-чревния тракт. Тези изследвания се извършват в лабораторията и с направления за медико-диагностична дейност.
 • Диагностично уточняване, проследяване и провеждане на лечение при фелиноза /болест на котешкото одраскване/, с доказване на причинителя Бартонела: Bartonella quintana и Bartonella henselae.
 • Серологично изследване за бруцелоза: Brucella abortus и Brucella melitensis (едър и дребен рогат добитък) и Brucella canis (кучешка бруцелоза).

Манипулации:

 • Венозна пункция с вземане на кръв за морфопаразитологично или серологично изследване.
 • Вземане на патологичен материал за паразитологично и микробиологично изследване.
 • Вземане на перианален отпечатък.

Диагностика:

Обемът на диагностичната дейност на кабинета на “МИКРОБИОЛАБ” включва цялата палитра диагностични дейности, извършвани в лабораторията.

Работно време на лабораторията:

понеделник – петък: от 8.30 до 17.00 часа

Свободен прием на доц. д-р Харизанов:

прегледи, консултации, интерпретация на готови лабораторни резултати – вторник и четвъртък 16.30 – 19 часа

Телефон

0884 21 18 61

Адрес

гр. София, кв. Младост 1, бл. 49 Б, вход 2 /до поликлиника Младост/

E-mail

microbiolab2003@yahoo.com