Серологични тестове

В лабораторията се извършват серологични изследвания за Кампилобактер и Йерсиния ентероколитика /Y. enterocolitica О3 и О9/, причинители на реактивен артрит и Гилен Баре синдром, както и серологични изследвания за бруцелоза: B.abortus и B.melitensis, причинители на заболявания по едрия и дребен рогат добитък и  В.canis – кучешка бруцелоза.

Серологично изследване за фелиноза, болест на котешкото одраскване, с доказване антитела срещу причинителете: Bartonella quintana, Bartonella henselae.

Изследвания Цени (лв.)
CYTOMEGALOVIRUS IgG 12.00
CYTOMEGALOVIRUS IgM 19.00
CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY 12.00
HERPES SIMPLEX 1+2 IgG 12.00
HERPES SIMPLEX 1+2 IgM 17.00
HSV 1 SCREEN 12.00
HSV 2 SCREEN 12.00
RUBELLA IgG 12.00
RUBELLA IgM 21.00
RUBELLA IgG AVIDITY 17.00
TOXOPLASMA IgG 20.00
TOXOPLASMA IgM 20.00
TOXOPLASMA IgA 16.00
TOXOPLASMA IgG AVIDITY 17.00
HELICOBACTER PYLORI IgA 12.00
HELICOBACTER PYLORI IgG 12.00
TREPONEMA IgG) 12.00
TREPONEMA IgM 12.00
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT 12.00
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG 17.00
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM 15.00
EPSTEIN BARR EBNA IgG 12.00
EPSTEIN BARR VCA IgM 12.00
EPSTEIN BARR VCA IgG 12.00
EPSTEIN BARR EARLY ANTIGEN IgM 12.00
EPSTEIN BARR EARLY ANTIGEN IgG 12.00
LEGIONELLA PNEUMOPH. 1-6 IgG 12.00
LEGIONELLA PNEUMOPH. 1 IgG 12.00
LEGIONELLA PNEUMOPH. IgM 15.00
MEASLES IgG 15.00
MEASLES IgM 20.00
MUMPS IgG 12.00
MUMPS IgM 19.00
TOSCANA VIRUS IgG 15.00
TOSCANA VIRUS IgM 15.00
VARICELLA IgG 12.00
VARICELLA IgM 12.00
INFLUENZA A IgG 20.00
INFLUENZA A IgA 22.00
INFLUENZA B IgG 20.00
INFLUENZA B IgA 22.00
Тестове с фиксиране на комплемента – Антигени (CFT)
Бактериална серология:
BORDETELLA PERTUSSIS 18.00
BORRELIA 20.00
BRUCELLA 17.00
CAMPYLOBACTER JEJUNI 18.00
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 17.00
LEPTOSPIRA MIX 19.00
LISTERIA MONOCYTOGENES 17.00
SHIGELLA FLEXNERI 17.00
YERSINIA ENTEROCOLITICA 17.00
Невротропни вируси:
ECHO VIRUS N MIX 17.00
POLYOVIRUS MIX 21.00
Пневмотропни вируси:
ADENOVIRUS 26.00
CHLAMYDIA 18.00
ECHO VIRUS P MIX 17.00
INFLUENZA A VIRUS 20.00
INFLUENZA B VIRUS 20.00
MYCOPLASMA PNEUMONIE 20.00
PARAINFLUENZA MIX 20.00
Q-FEVER 18.00
REOVIRUS 17.30
RESPIRATORY SYNCYTHIAL VIRUS 21.00
Коксаки вируси :
COXSACKIE VIRUS A MIX 29.00
COXSACKIE VIRUS B MIX 58.00
    Други :
ECHINOCOCCUS 20.00
Автоимунни – Elisa – ревматология:
ANA-8 20.00
ENA -6 S 20.00
ANA-SCREEN 20.00
Sm 15.00
SS-A 12.00
SS-B 12.00
Scl 70 12.00
Cenp B 12.00
Jo-1 15.00
dsDNA IgG 16.00
dsDNA IgM 16.00
RA / CP detect 25.00
Rf-G 17.00
Rf-M 15.00
U1 – 70 12.00
12.00
Автоимунни – Elisa – Тромбоза :
Cardiolipin IgG 16.00
Cardiolipin IgM 16.00
?2 Glyko IgG 16.00
?2 Glyko IgM 16.00
Автоимунни – Elisa – Гастроентерология :
Gliadin IgA 21.00
Gliadin IgG 12.00
tTg – A 15.00
tTg-G 15.00
Автоимунни – Elisa – хепатология :
ASCA-A 12.00
ASCA-G 12.00
LC-1 16.00
LKM-1 15.00
AMA-M2 15.00
Автоимунни – Elisa – васкулити:
PR3 SENSITIVE 16.00
MPO 18.00
GBM 19.00
INTRINSIC FACTOR 17.00
Автоимунни – Elisa – щитовидни:
a-Tg 12.00
a-TPO 12.00
TG 15.00
Автоимунни- Elisa – диабет:
Insulin 27.00