Изследвания и цени

Консултативен кабинет по паразитни и тропически болести

СМДЛ “МИКРОБИОЛАБ” разкрива консултативен кабинет по паразитни и тропически болести с консултант доцент д-р Румен Харизанов, дм. В кабинета се предлагат следните медицински дейности: прегледи и консултации; манипулации; диагностика.

Микробиологични изследвания

СМДЛ “Микробиолаб” извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции с изследване на следните материали: серуми, урини (урокултура), вагиналени, цервикални, простатни, уретралени, гърлени, носни, очни, ушни, храчки и раневи секрети.

Паразитологични изследвания

Паразитологичните изследвания включват: прегледи, консултации, изследвания за токсоплазмоза, токсоплазмоза и бременност, ехинококоза (кучешка тения), трихинелоза, урогенитална трихомоназа, чревни паразити, консултации при пътуване в тропически страни и др.

Серологични тестове

В лабораторията се извършват серологични изследвания за Кампилобактер и Йерсиния ентероколитика /Y. enterocolitica О3 и О9/, причинители на реактивен артрит и Гилен Баре синдром, както и серологични изследвания за бруцелоза: B.abortus и B.melitensis и др.

Санитарно-микробиологични изследвания

В лабораторията се извършват санитарно-микробиологични изследвания на работни повърхности и ръце, водни проби от плувни басейни и питейна вода, както и изследване на вода от душове и водопроводни системи за Legionella.

Вземане на биологичен материал и екарисаж - 2.00 лв.