За СМДЛ

Цели

СМДЛ “Микробиолаб” извършва дейности, включващи клинико-микробиологични, паразитологични, вирусологични и санитарно-микробиологични изследвания с диагностична и профилактична цел.

Лабораторията работи в съответствие с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на СМДЛ “МИКРОБИОЛАБ” ЕООД, Медицинския стандарт по Клинична микробиология и правилата за добра медицинска практика. Нейна основна задача се явява поставяне на етиологична диагноза на инфекциозните заболявания, санитарно-микробиологични изследвания като контрол на качеството на питейни води, профилактични изследвания за наличие на легионелни бактерии във води, контрол на провежданите дезинфекционни и стерилизационни мероприятия.

Апаратура

Лабораторията работи с напълно автоматизирана система за извършване на изследвания за установяване на автоимунни и инфекциозни болести по методите на ELISA и реакция за фиксиране на комплемента, чрез използването на течни, единични, готови за употреба тестове с ключови предимства на системата пред останалите подобни апарати.

Ключови предимства на апаратурата

Изцяло подготвени набори за изследване

Напълно автоматична обработка на теста

Бърз резултат - до 90 мин.

Бърза и точна диагноза – вкючително при припокриващи се симптоми

Намаляване на времето за изработване на резултати:

  • Средното време за изработване на 30 различни теста е 1 час и 20 минути
  • Резултатите за IgG се получават за  1 час и 5 минути за 30 проби
  • Резултатите за IgM се получават за  1 час и 18 минути за 30 проби
  • Резултатите за CFT (реакция за фиксиране на комплемент) се получават за  1 час и 18 минути за 30 проби
  • Малък брой тестове биха могли да се реализират дневно, включително и в малки лаборатории, предоставяйки по-добри услуги за пациента на фона на увеличаващ се брой изследвания.

По-добро ръководене на натоварването – без необходимост от ръчна преданалитична/ следаналитична фаза:

  • Различни тестове, основани на различни методологии могат да се изработват по едно и също време

Няма загуба на реактиви:

  • Всеки отделен тест съдържа всички необходими реактиви за провеждане на изследването
  • Удобни опаковки, пригодени за различните видове тестове (36 и 12 теста в набор, разделени в торбички с прегради – всяка съдържаща до 6 теста).
  • Малък обем от специфични и високочувствителни тестове може автоматично да се изработва в малки лаборатории, без каквато и да е загуба на реактиви като по този начин разширяват значително услугите, които се предлагат директно на пациентите.

Лесно обновяване на аналитичните процедури през вход/изход “USB”:

  • На практика не е необходима специална техническа поддръжка.

Екип на лабораторията

Диагностичната дейност се осъществява от високоспециализиран екип от лекари – микробиолог, вирусолог, паразитолог, специалист–химик и среден медицински персонал. Трима от висшистите са със защитени дисертации и степен доктор по медицина.

Галерия