Европейска мрежа за наблюдение на болестите, причинени от Легионелни бактерии (ELDSNet)

В Европа е създадена Европейска мрежа за наблюдение на болестите, причинени от Легионелни бактерии (ELDSNet), която работи в координация с Европeйския център за контрол на заболяванията ( ECDC). Всички държави-членки на ЕС (в това число и България, която е член от 2002 г.), както Исландия и Норвегия участват в мрежата.

Основната й дейност е свързана с подобряване на надзора и профилактиката на легионелозата в Европа. ELDSNet си сътрудничи с партньори като Световната здравна организация (СЗО), органите за обществено здраве на страните извън ЕС и туроператорите.