Бруцелоза

Бруцелозата е тежко заболяване, което се предава на хората от болни животни. Причинява се от бактерии от род Brucella, с патогенни видове: Brucella melitensis /като най-патогенна/ – източник на заразата са овце и кози; Brucella abortus – крави; Brucella suis – свине и Brucella canis с източник – кучета.

Заразата се предава от болни животни при:

  • консумация на заразени и непреработени мляко, млечни продукти, месо;
  • при директен контакт с животните, както и при конткакт с околоплодна течност, плаценти и плодни части от инфектирани животни;
  • вдишване на прахови/аерозолни частици с бруцели.

Рискови групи са фермери, овчари, ветеринари, работници в кланици и месопреработването.

Клиничната картина се характеризира с инкубационният период от 7-28 дена. Може да започне с висока температура, втрисания, обилни изпотявания – особено нощем. Високата температура може да се редува с афебрилен период и отново покачване. Други прояви на клиничната картина са отпадналост, загуба на апетит, главоболие, болки в мускулите и гърлото, суха кашлица, увеличен черен дроб, слезка и лимфни възли.
Диагнозата се поставя при наличие на някои от описаните симптоми и микробиологично изследване на кръв, урина, ликвор, костен мозък, ставна течност, тъканен аспират или биопсичен материал.

Необходим материал за провеждане на изследване за бруцелоза:

Кръв за серологично изследване – двойни проби, взети в разстояние на 14-21 дни. Количество на взетата кръв да бъде съобразено с необходимостта за отделяне на 0,5 -1 мл. серум!

Важна информация за пациентите!

Подходящи за извършване на изследване за бруцелоза са пациенти с:

  • неясни температурни състояния
  • оплаквания, съмнителни за бруцелоза (температура, силна отпадналост, болки по стави и мускули, обилни нощни изпотявания, орхити, и т.н.)
  • при контакт със заразени животни или консумация на не добре термично обработени млечни и месни продукти с неустановен произход (домашни)
  • пациенти пътували или работили в страни с бруцелоза
  • спонтанни аборти
  • при контакт с доказано болни от бруцелоза кучета.