МИКРОБИОЛАБ

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория

 

Към СМДЛ „МИКРОБИОЛАБ” ЕООД е открит ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС (ЛИК), акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006, рег. № 221-ЛИ/ 26.08.2016 г.

ЛИК към СМДЛ „МИКРОБИОЛАБ” ЕООД в гр. София, ж.к. „Младост” – 1, бл.49 Б, вх. 2 изследва водни проби за Легионелни бактерии, извършва микробиологичен анализ на питейна вода и басейни, както и микробиологични изследвания на смивки и отривки от повърхности и ръце на персонал и изследване за здравни книжки.

 

СМДЛ МИКРОБИОЛАБ работи с напълно автоматизирана система за извършване на изследвания за установяване на автоимунни и инфекциозни болести.

Ние провеждаме клинико-микробиологични, паразитологични, вирусологични и санитарно-микробиологични изследвания с диагностична и профилактична цел.

Серологични изследвания

В лабораторията се извършват серологични изследвания за Кампилобактер и Йерсиния, причинители на реактивен артрит и Гилен Баре синдром, за бруцелоза: B.abortus и B.melitensis. Болестта на котешкото одраскване – фелиноза, с причинители Bartonella quintana, Bartonella henselae.

Микробиологични изследвания

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория “Микробиолаб” извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции с изследване на следните материали: серуми, урини (урокултура), вагиналени, цервикални, простатни, уретралени, гърлени, носни, очни, ушни, храчки и раневи секрети.

Предимства на лабораторията:

Изцяло подготвени набори за изследване

Напълно автоматична обработка на теста

Бърз резултат - до 90 мин.

Точна диагноза - при припокриващи се симптоми

Пакет изследвания за здравна книжка

включително поставяне на туберкулинов кожен тест на Манту

Понеделник, вторник или петък след предварително записване

Телефони за връзка

02/ 925 14 15; вътр. 237; 0884 211 861; 0887 247 829

При събиране на повече от 10 човека е възможно посещение в детското заведение.